TERAPIA RUCHEM


TERAPIA RUCHEM

Drukuj
środa, 24 kwietnia 2013 09:34


Fundusz Grantowy dla Płocka

Od dnia 6 maja 2013r przyjmujemy zgłoszenia osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności do Projektu  „TERAPIA RUCHEM” na bezpłatne zajęcia sportowe  współfinansowane przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”
http://www.funduszgrantowy.plock.eu/pliki/file/logo%2520ORLEN%2520czerwone%2520bez%2520podpisu%5B1%5D.JPG                   http://www.funduszgrantowy.plock.eu/pliki/file/herb%20250110%20podpis%20PLOCK.jpg                  http://www.funduszgrantowy.plock.eu/pliki/file/logo_BOP.jpg


http://www.funduszgrantowy.plock.eu/pliki/file/Logo_Levi_Foundation.JPG


Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę” zaprasza do udziału w projekcie „TERAPIA RUCHEM”

Grupą docelową są dzieci , młodzież i dorośli  niepełnosprawni z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkali w Płocku u których występuje wada słuchu, niepełnosprawność intelektualna, autyzm, schorzenia neurologiczne, bądź inna niepełnosprawność. Osoby z poważnie zaburzoną sferą psychoruchową, nadwagą, wadą postawy wymagające zastosowania specjalnych metod, strategii i pomocy psychoruchowych, wymagają zastosowania terapii ruchem, która da im szansę na poprawny rozwój fizyczny zdrowotny i na poprawę jakości życia.

Celem projektu   „Terapia ruchem” jest zwiększenie samodzielności życiowej 40 osób niepełnosprawnych ( z orzeczeniem o niepełnosprawności) w tym niesłyszących poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych mających na celu poprawienie sprawności fizycznej, emocjonalnej oraz wspieranie i upowszechnianie sportu i psychoterapii ruchowej wśród osób niepełnosprawnych – niesłyszących w mieście Płock


TERMIN REALIZACJI 01.06.2013r – 31.08.2013r


Dzięki projektowi realizowane zostaną zajęcia ruchowe  indywidualne i grupowe :

I zajęcia indywidualne oraz grupowe dla 20 uczestników :

1.zajęcia  korekcyjne- 20 osób po 2 godz. x 3 miesiące terapii.
2.zajęcia z zakresu L.A. pchnięcia kulą, skok w dal,  bieg na 60 m 8 godz. x 2 tyg. x 3 miesiące
3.zajęcia ruchowe – zabawy  i gry ruchowe 8 godz. x 2 tyg. x 3 miesiące

II zajęcia grupowe dla kolejnych 20 uczestników :
1.zajęcia z piłki nożnej –4 godz. x 2 tyg. x 3 miesiące.
2.Zajęcia z piłki siatkowej –4 godz. x 2 tyg. x 3 miesiące.

20 osób niepełnosprawnych będzie brało udział w zajęciach korekcyjnych , zabawach ruchowych i zajęciach z LA ,
kolejne 20 osób niepełnosprawnych będzie brało udział w zajęciach z piłki nożnej i piłki siatkowej.

ZAJĘCIA KOREKCYJNE- 20 osób po 2 godz. x 3 miesiące terapii.

Zajęcia  korekcyjne prowadzone  będą indywidualnie dla 20 uczestników – 4 godz. w miesiącu w 2013r.

Wsparcie będzie miało na celu podnoszenie ogólnej sprawności organizmu BO z niepełnosprawnością poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach , wzmacnianie siły mięśni , a także stymulowanie rozwoju umysłowego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym .Zajęcia korekcyjne kompensacyjne w formie zabaw i gier psychoruchowych.
Podnoszenie ogólnej sprawności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów - w stawach , wzmacnianie siły mięśni , a także stymulowanie rozwoju umysłowego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności ruchowych samoobsługowych rozwojowych niezbędnych w życiu codziennym .Zajęcia korekcyjne w formie zajęć korekcyjno psychoruchowych.

Cele główne:
1. Korekcja istniejących wad.
2. Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.
3. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy .
4. Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.
5. Wdrażanie do rekreacji ruchowej.

ZAJĘCIA GRUPOWE  L.A. PCHNIECIE KULĄ , SKOK W DAL, BIEG NA 60M (4 grupy po 5 osób) 8 godz.( każda grupa po 2 godz. w tyg.) x4 tyg. x 3 miesiące

Zajęcia grupowe odbywać się będą na boisku i sali gimnastycznej. Zajęcia obejmować będą w grupach przystosowanych do umiejętności i możliwości indywidualnych uczniów.

Pierwszy cykl zajęć obejmować będzie ćwiczenia ogólno-rozwojowe z elementami:

- siłowymi (przygotowanie do pchnięcia kulą),
- skocznościowymi (przygotowanie do skoków w dal )
-bieżnymi (przygotowanie do biegów na krótkich dystansach)

Zajęcia polegać będą na wplataniu elementów technicznych poszczególnych dyscyplin sportowych w zabawy i gry ruchowe w taki sposób aby można było doskonalić elementy technicznych poszczególnych elementów L.A.

ZAJECIA GRUPOWE GRY I ZABAWY RUCHOWE- (4 grupy po 5 osób) 8 godz..( każda grupa po 2 godz. w tyg.) x 4 tyg. x 3 miesiące

Zajęcia grupowe odbywać się będą na boisku i sali gimnastycznej. Zajęcia obejmować będą w grupach przystosowanych do umiejętności i możliwości indywidualnych uczniów.

Celem zabaw ruchowych jest kształtowanie takich cech motoryki jak szybkość, zwinność, siła, moc i wytrzymałość zwiększają wydolność i sprawność organizmu. Wprowadzając radosny nastrój, zabawy ruchowe staja się formą czynnego wypoczynku. Ruch i ćwiczenia są dla organizmu bodźcem naturalnym, który wpływa korzystnie na wszystkie układy i narządy naszego organizmu. Podnosi ich sprawność lub przywraca ją po przebytej chorobie.
Gry i zabawy ruchowe pozwalają dzieciom niepełnosprawnym leczyć się w sposób przyjemny, są atrakcyjnym sposobem wpływania na psychikę ćwiczących oraz na ich narząd ruchu, wprowadzają radosny nastrój i samopoczucie, polepszają stan zdrowia, pozwalają zapomnieć o niepełnosprawności, wyrabiają umiejętność zespołowego współdziałania, rozwijają sprawność fizyczną, pozwalają złagodzić napięcia związane z chorobą, pozwalają w sposób naturalny wyładować nadmiar energii,

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PIŁKI NOŻNEJ- ( 2 grupy po 10 osób) 4 godz.( każda grupa po 2 godz. w tyg.)  x 4 tyg. x 3 miesiące.

Wychowanie fizyczne w szkole jak i w codziennym funkcjonowaniu nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych młodzieży niepełnosprawnej dlatego też bardzo często można  zaobserwować wśród uczniów i osób dorosłych chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych  zajęciach sportowych.
Proces nauczania gry w piłkę nożną u chłopców i dziewcząt jest niezmiernie złożony i trudny. Jednak piłka nożna jest grą opartą na elementach technicznych i taktycznych, co z kolei może stanowić doskonałą odmianę zabawy i urozmaicenie czasu wolnego. Piłka nożna zawiera naturalne formy biegu, skoku, rzutu, rozwija szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważnymi cechami tej dyscypliny sportowej jest zespołowość oparta na przejmowaniu odpowiedzialności, rozwijaniu możliwości własnej inicjatywy jak i zdyscyplinowanie swojej działalności.

Cele:
- Poprawa aktywności fizycznej młodzieży, by wdrożona w zdrowy styl życia zwiększyła swoje szanse na dobry start w dorosłe życie.
- Nabycie umiejętności współdziałania w grupie, zespole, akceptacji siebie i innych, kultura kibicowania, stosowanie zasady „fair-play”, poszukiwania i pokonywanie barier swoich możliwości.
- Rozwijanie zamiłowania do aktywności ruchowej, by dzieci i młodzież potrafiła pożytecznie dla zdrowia fizycznego i psychicznego spędzać czas wolny.
- Rozładowanie napięć i energii witalnej nagromadzonej podczas pobytu w szkole, wprowadzanie w pogodny i radosny nastrój.

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PIŁKI SIATKOWEJ- ( 2 grupy po 10 osób) 4 godz. .( każda grupa po 2 godz. w tyg.)  x 4 tyg. x 3 miesiące.

Głównym celem zajęć jest ogólny rozwój sprawności fizycznej, poprawa stanu zdrowia, kondycji i koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży. Założeniem tego programu jest nie tylko wszechstronny rozwój osobowości, ale i poszerzenie możliwości ruchowych służących doskonaleniu piłki siatkowej.
W trakcie aktywności ruchowej ujawniają się potencjalne możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej związane ze zdolnościami motorycznymi i wydolnością fizyczną, dlatego obok rozwoju sprawności ogólnej na zajęciach będzie rozwijana właśnie sprawność ukierunkowana.
Uczestnicy poprzez pełnienie różnych ról związanych z aktywnością ruchową będą mogli się sprawdzić przy jednoczesnym swoim rozwoju i odkrywaniu uzdolnień i zainteresowań. Podczas zajęć z użyciem piłek dziewczęta i chłopcy nauczą się zdrowej rywalizacji, zasad fair play, umiejętności współpracy i tolerancji przejawiającej się w poszanowaniu innych.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.


GALERIA ZDJĘĆ


Zajęcia grupowe z piłki siatkowej

Zajęcia grupowe z piłki nożnej

Zajęcia korekcyjne

Zajęcia grupowe z zakresu
lekkiej atletyki


 

Konferencja

Konferencja "Naucz się z Nami rozmawiać" dotycząca „Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się”

Dla niesłyszących

Kurs w Kołobrzegu

Kurs języka migowego przeprowadzony przez Fundację "Przerwij Ciszę" w Kołobrzegu.

Alfabet dla dzieci

Alfabet j. migowego

Język Migowy TVN
Kliknij w miniaturkę, aby odtworzyć film.